Untitled-1

ITALINOX Shqipëria Sh.p.K operon në treg që nga viti 2007. Është pjesë e grupit “Vender” dhe

“Gruppo Inox” dhe ofron furnizimin e ndërmarrjeve me të cilat bashkëpunon me materiale dhe

komponentë inoksi ku mund të përmendim: llamarinë, rula inoksi, tuba inoksi, profile inoksi,

bulona flanxha e komponentë të të gjitha dimensioneve për industrinë ushqimore, detare,

farmaceutike e nukleare.

Përparësia jonë tregohet mbi gjithcka në kualitetin e produkteve që ne tregëtojmë. Stafi jonë i

kualifikuar, me profesionalizëm dhe seriozitet ju ndihmon në përzgjedhjen e asaj që i nevojitet

klientëve për të bërë gjithmonë zgjedhjet e duhura. Thjesht na besoni, cilësia do tregojë që keni

bërë zgjedhjen e duhur.